მთავარი

როგორ წევრი გახდეს ფედერაციის?

საზოგადოების საქმიანობის მიზნები და ამოცანები:

საწესდებო მიზნებისა და ამოცანების რეალიზაციისთვის ფედერაცია იყენებს თავის საქმიანობაში შემდეგ მეთოდებს:

უფლებები და მოვალეობები:

მოქმედი მძღოლები ლიცენზია:

ავიაციის საქართველოს კანონები

– ტრანსპორტის მართვა და მისი რეგულირება (RUS)

– საჰაერო საქართველოს კანონის რუსული

ფედერაციის პრეზიდენტი: Mihaylyuta Anatoly